Ekologisuus

Vanhan korjaaminen on ekologisempaa kuin uuden tekeminen. Kierrättämällä talo uudisrakentamisen sijaan ja optimoiduilla energiaratkaisuilla saavutetaan noin 60 % pienempi rakentamisen hiilijalanjälki verrattuna tavanomaiseen uudisrakentamiseen.

PihanEkologisuus

Vanhasta uutta kierrättämällä

Talon saneeraaminen on sen purkamiseen ja uuden rakentamiseen verrattuna ekologinen vaihtoehto. Yhdistettynä optimoituihin suunnitteluratkaisuihin, rakentamisen hiilijalanjälki on noin 60% pienempi uudisrakentamiseen verrattuna.

Ekologisuuteen kiinnitetään huomiota jo purkuvaiheessa, kun purkamisen aikana tunnistetaan ja arvioidaan materiaalit ja massamäärät jo purkupaikalla. 76&Pihassa rakennussekajäte on pääosin kipsiä, villaa, muovia, muovimattoa ja vinyyliä. Kohteen sijainti antaa vain vähän tilaa purkujätteen syntypaikkalajitteluun paikan päällä. Sekä purkutöiden että rakennustöiden yhteydessä syntyvät rakentamisen jätteet käsitellään korkean teknologian kierrätyslaitoksella.

Laitoksen robotiikan avulla materiaalit säilyvät puhtaampana ja aikaisempaa käyttökelpoisempana uusiokäyttöä varten, minkä ansiosta noin 70% rakennussekajätteestä pystytään lajittelemaan. Rakennusjätteestä johdettu uusiomateriaali käytetään suomalaisen teollisuuden tarpeisiin.

Render 6 21-12-2021

Asumisen aikaiseen energiatehokkuuteen vaikuttavat keinot

Valitsemalla energiatehokkaita teknologiavalintoja voidaan vaikuttaa myös asumisen aikaisiin päästöihin.

  • Ilmanvaihdon lämmön talteenotto (LTO)
  • Veden ja energiankulutusta säästävät vesikalusteet
  • Uudet energiatehokkaat ikkunat
  • Energiatehokas led-valaistus
  • Uudet energiatehokkaammat ilmanvaihtokoneet